Foråret er kommet

Køerne er kommet på græs på marken, hvor grågæssene holdt til. De er nu flyttet længere ind i landskabet. Pibeænderne og gravænderne er ikke set siden midten af april, så på fjorden spottes primært måger, svaner, gråænder og rødben.

Til gengæld er der kommet gang i livet på marken. Viben underholder med sin halsbrækkene luftakrobatik og engpiberne slår triller godt skjult på marken, mens svalerne henter vand til rede bygningen ved samme vandhul som grågæssene er flyttet til.

I skoven blomstrer de giftige, men meget smukke anemoner, hvis blomster farver skovbunden næsten hvid. Flagspættens hakken bryder sangfuglenes stemmer. Er man heldig kan man møde et par harer på skovstien, et rådyr i skovbrynet og ræven på jagt.

Gulspurv (hun) i Dragerup skov den 27. april 2018.
Gulspurv (hun) i Dragerup skov den 27. april 2018.
Flagspætte i Dragerup skov den 27. april 2018.
Flagspætte i Dragerup skov den 27. april 2018.