Bramsnæs bugt

Bramsnæs bugt


Du glider stille gennem vandet i Bramsnæs bugt, da du får øje på sælen, som ligger på en sten og nyder solen. Den ser du nærmer dig og glider roligt ned i vandet. Kort efter stikker den nysgerrigt hovedet op tæt på kajakken.


Bramsnæs bugt
Bramsnæs bugt med udsigt til Munkholmbroen.

Bramsnæs bugt i Isefjordens Inderbredning

Efter vores rundtur i Tempelkrogen syd for Munkholmbroen er vi kommet til næste etape, hvor vi udforsker farvandet mellem Munkholmbroen og Orø, Isefjordens inderbredning.

Det er her i inderbredningen, at jeg oftest har set sæler, så hold øje med om de slikker sol på en af de mange sten, eller blot boltrer sig i vandet og holder nysgerrigt øje med dig.

Huset på toppen af Munkholm. Man kan lige skimte toppen og den hvide skorsten når man sejler på fjorden.

Bramsnæs bugt

Den sydligste og smalleste del af inderbredningen fra Munkholmbroen og frem (til Bredetved strand i vest og Ejby i øst) er Bramsnæs bugt.

Igen tager vi udgangspunkt ved iskiosken på den østlige side af Munkholmbroen. Vi vender kajakken mod vest og padler mod øen Munkholm. Her i det tidlige forår, hvor der endnu ikke er kommet blade på træerne kan man se huset på øen.

Bramsnæs bugt

I det tidlige forår, hvor der endnu ikke er kommet blade på træerne kan man skimte toppen af huset på øen Munkholm.

Vi følger dæmningen (det tidligere vadested) mod nord, hvor man i forårs- og sommersæsonen kan tage en lille afstikker ind til Munkholmgrillen, hvis man skulle være blevet sulten, evt. i forbindelse med turen rundt i Temeplkrogen eller på vej tilbage.

Bramsnæs bugt
Der er lavt vand på strækningen, men kun få sten, så det kan lade sig gøre at lægge til ved Munkholmgrillen og få lidt mad eller en is.
Bramsnæs bugt
Længere mod nord ligger et lille skur, som for nyligt er blevet renoveret.

Længere mod nord ligger et lille skur, som for nyligt er blevet renoveret. Når man kommer udenom den lille halvø skuret ligger på, kommer man til et meget lavvandet område. På de store sten, der stikker op af vandet, sidder gravænder, gråænder, pibeænder og strandskader og nyder forårssolen eller snadrer i det lave vand. Der kan være en livlig skræppen, når de små kampe om pladsen udspiller sig.

Strandskader

Strandskaden er en vadehavsfugl, der bl.a. lever af blåmuslinger. Det er en trækfugl, som vender tilbage fra slutningen af januar indtil april. Den nyder forårssolen og samler føde på det lave vand.

Strandskader
Strandskader nyder livet i det lave vand mellem det lille fiskerskur og Bredetved strand.

Vi fortsætter op langs kysten til Søminestationen. Vær opmærksom på at du passerer et skydeområde, så det er en god ide, at sikre sig hjemmefra, at der ikke er skydeøvelse.


Bramsnæs bugt til Søminestationen

Strækningen fra ishuset til Søminestationen er ca. 5.5 km. Herefter kan du tage turen til modsatte bred eller videre mod nord.


Søminestationen

Søminestationen blev opført i 1883 og fungerede indtil 1940 som flådestation med speciale i afprøvning af torpedoer. Du kan stadig se resterne af broen og de jernskinner som torpedoerne blev ført frem på. De beton og stenøer du ser, når du sejler ind til Søminen, er resterne af de isbryderøer, som skulle beskytte broen mod isens ødelæggelse, når fjorden frøs til.

Søminestationen
Man kan lige skimte resterne af de isbryderøer, som skulle beskytte broen mod isens ødelæggelse, når fjorden frøs til

En lokal fisker opvokset i området kan fortælle, at man på en god dag kan finde ting fra 2. verdenskrig på bunden ved Søminen.

I dag fungerer søminestationen som kursuscenter. Beliggenheden i Dragerup Skov – helt ned til Isefjorden, gør stedet til et populært pausested for vandrere, mountainbikere og kajakroere.

Søminestationen
Søminestationen ligger godt camoufleret mellem træerne.
Søminestationen
Den er tudeligere når man kommer på den anden side af broen, som torpedoerne blev ført frem på

Mod Bramsnæsvig

Hvis du krydser fjorden ved Søminen er der 3 kilometer til modsatte bred og herefter ca. 2 kilometer til Bramsnæsvig. Du kan spare en kilometer, hvis du tager turen diagonalt direkte til Bramsnæsvig. Husk at gøre holdt midt på fjorden og nyd panoramaudsigten ud over området med Munkholmbroen, Orø og Vellerup i det fjerne.

Bramsnæs bugt
På vej ind i Bramsnæsvig på en stille dag.
Inde i vigen ligger Bramsnæs sejlklub, med kajak- og vinterbaderafdeling.

Hvis du krydser fjorden ved Søminen er der 3 kilometer til modsatte bred og herefter ca. 2 kilometer til Bramsnæsvig. Du kan spare en kilometer, hvis du tager turen diagonalt direkte til Bramsnæsvig.


Bramsnæsvig

Der er masser af liv i Bramsnæsvig. Badebroen benyttes flittigt både sommer og vinter og området omkring sejlklubben summer af aktivitet på en god sommerdag. På mere rolige dage kan du være heldig, at der ligger en sæl og boltrer sig i vandet eller slikker sol på stenrevet ved halvøen Bramsnæs. Halvøen afgrænser Bramsnæs Vig mod vest.

Frem til 1. Verdenskrig drev man fangst af marsvin. Tidligere lå der et fiskerleje ved Ejby med ål, sild og blåmuslinger som vigtigste fangst.

Når du har udforsket vigen (og måske holdt en pause i det skønne område) kan du tage det sidste stræk på 3 km. mod syd. Pas på stenrevet der rækker ud i vandet, når du skal ud af vigen mod vest. Når du igen rammer ishuset lige inden Munkholmbroen har du haft en lille rundtur på 13 – 14 km.


Bramsnæs bugt

Der er omkring 3 kilometer fra Bramsnæsvig tilbage til ishuset. I alt en tur på 13-14 km.


Fra Søminestationen og ind i Holbæk Fjord

Ønsker du at forlænge turen kan du sejle videre mod Nord fra Søminestationen og ind i Holbæk Fjord. Ruten er på ca. 20 km. tur/retur.

Lidt nord for Søminestationen ligger en muslinge og sandbanke og der er så lavt, at selv kajakken går på grund. Søg et stykke ud på fjorden og få noget vand under kajakken. Der er i det hele taget meget lavt vand og der ligger mange store sten på denne strækning. På det lave vand er stenene til stor glæde for fuglene og på de lidt dybere steder, kan du være heldig og se en sæl, der ligger på en sten og nyder solen.

Det er bl.a. på sten som disse du kan finde sæler der nyder solen.

Kirsebærholmen

Når du kommer forbi Holbæk golfklub, som er en af landets ældste klubber, er du atter i skudlinjen. Du skal rundt om klubbens baner på Kirsebærholmen, indtil du kan spotte Holbæk Marina. Også her er der meget lavt med mange sten i farvandet.


Fra Søminestationen til Holbæk Marina er der ca. 5 km. Området er meget lavvandet med store sten, så hold dig et stykke fra kysten.


I skudlinjen

Det er ikke helt ufarligt at bevæge sig på Kirsebærholmen og det er ikke kun vildfarne golfbolde man skal tage sig i agt for. I 2019 fandt en fuglekigger 2 granater på omkring 16 kilo og en længde på 40-50 centimeter på halvøen. De er endt der fordi man i årene efter 2. verdenskrig brugte Kirsebærholmen som nedslagssted for granater, der blev affyret fra Tuse Næs. (Kilde: SN.dk)

Du skal rundt om golfklubbens baner på Kirsebærholmen, indtil du kan spotte Holbæk Marina

Pause ved stranden

Ved Holbæk Marina kan du holde pause på en lille strand vest for havnen. På stranden kan du gå op på fjordstien og nyde fuglelivet langs vandet. Hold også øje med Tårnfalken, som i flere år har holdt til i området.

Hvis du tager turen samme vej tilbage skal du tilbagelægge ca. 10 km. inden du igen er ved ishuset i Bramsnæs bugt. Du kan selvfølgelig også tage på opdagelse i Holbæk fjord, videre ud i Isefjordens Inderbredning mod Orø eller Vellerup, eller tage videre mod nord.


En Tårnfalk (hun) har i flere år holdt til i området omkring Holbæk Marina.


Stranden ved Holbæk Marina.